Иновации в действие

На 08.12.2022 г. в ОУ "Николай Петрини" се проведе мобилност по НП "Иновации в действие". На гости бяха ОУ "Бачо Киро" - Велико Търново, СУ "Ц. Церковски" - Полски Тръмбеш и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Зимница. Бяха споделени добри иновативни практики в 3 паралелки. В 3в…