ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, На основание Протокол с Вх. № 3097/23.06.2022 г. на комисията за прием на документи за преместване на ученици в 5.клас за учебната 2022/2023 учебна година и Заповед на директора РД10-921/23.06.2022 г. Ви уведомяваме, че се изменя графикът за преместване на учениците от 5.клас, както следва: Срокът за прием…