НП “За изкуствата и спорта”

ОУ "Николай Петрини" кандидатства за участие в НП "За изкуствата и спорта" - 2022 г. на МОН с 3 групи по изкуства и 3 клуба по спорт, както следва: В Модул 1 – Изкуства Съвременни танци – Мажоретен състав – 5-7 клас Вокална група – Мини бижу – 1-4 клас…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, На основание Протокол с Вх. № 3097/23.06.2022 г. на комисията за прием на документи за преместване на ученици в 5.клас за учебната 2022/2023 учебна година и Заповед на директора РД10-921/23.06.2022 г. Ви уведомяваме, че се изменя графикът за преместване на учениците от 5.клас, както следва: Срокът за прием…