Резултати от МС “Европейско кенгуру”

приложение№3_ОУ Н Петрини Окончателните резултати от състезанието на всички ученици от област Ямбол ще бъдат публикувани не по късно от 14:00 часа на 29.03.2021 г. на електронната страница на училището координатор и РУО – Ямбол.