ПОКАНА – Обществен съвет

ПОКАНА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ”
ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на председател на Обществения съвет към ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол, Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 27.07.2018 година от 12:00 часа в сградата на ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от III и VII клас.

Учебниците и учебните комплекти могат да бъдат разгледани всеки работен ден от 8.00 часа до 14.00 часа в учителската стая на ОУ „Николай Петрини” – Ямбол.

С уважение,
Таня Ангелова
Председател на Обществения съвет
към ОУ „Николай Петрини“ – гр. Ямбол

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *