Ден на розовата фланелка – 2017

За шеста година под егидата на фондация Човек Плюс се отбелязва глобалния ден за Антитормоз в училище, по-известен като “Ден на розовата фланелка”. Тази година ние – учители и деца от ОУ “Николай Петрини” отново изразихме своята съпричастност към онези, които са били жертви на тормоз – физически или психически, на обиди и незачитане на човешкото достойнство. Казахме “НЕ” на агресията и “ДА” на приятелството и добротата. Децата от 3б клас с класен р-л г-жа Стефка Ангелова направиха кратка музикално-артистична програма на тема “Приятелство”. Имаше усмивки, емоции и грейнали детски очи, послания от деца към деца за доброта и толерантност. И много розови балони и надежди за усмихнато общуване! Децата получиха стикери и брошури от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – град Ямбол. Така всички заедно се обединихме за това “Да направим света по-добро място за живеене”!

а

Първо място

Първо място за нашите волейболистки с преподавател г-жа Невена Ковачева на Общинско първенство – Ученически игри 2016-2017 г. Искрено се радваме за Вас, мили момичета, и се гордеем с високите Ви постижения! Пожелаваме Ви още по-големи успехи занапред и все така да прославяте името на ОУ “Николай Петрини”!