Фолклорен празник във 2 “а’ клас

На деня на първа пролет – 22 Март, децата от 2 а клас с класен ръководител г-жа Мая Михайлова посветиха своя празник на несравнимия български фолклор – този, който ни прави различни и ни отличава в световното многообразие на традиции и култури.
Хората без минало нямат бъдеще. Българският фолклор ни е съхранил през вековете, а днес милиони хора по света се запознават с нашите народни танци и песни и им се възхищават.
Децата направиха стъпка към създаване на любов към българските традиции, празници и обичаи, а г-жа Михайлова им предаде поредния урок по патриотизъм и запали искрицата на силния български дух и духовност.
Децата възпроизведоха седянка. Седянката е традиционен ритуал, който обединява цели махали и села. Младите хора се събират около седенкарския огън, където се редуват песен, танц, музика, обред, приказки, предания, задявания. Въпреки, че се възприема като празник, в основата на седянката е трудът. Както се казва: „ Да вържем снопите, докато си почиваме“ . Усмивките на децата не слизаха от лицата им, а родители и близки им се радваха. Момичета и момчета,облечени в цветното многообразие на българските национални костюми показаха завидни умения в българските народни танци. С това отново доказаха, че едно дете може да научи всичко, ако му харесва и ако му е поднесено по един интересен и запомнящ се начин!