Профил на купувача

Процедура за доставка на учебници и учебни помагала –  Заповед процедура за договаряне – 2021/2022 учебна година

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП – 2021/2022 учебна година 

Откриване на процедура за доставка на учебници и учебни помагала 2020-2021

Договор за доставка на закуски – 2019/2020 учебна година

Договор за превоз на ученици – 2019/2020 учебна година

Заповед за определяне на заявител по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”
Заповед определяне на заявител
Протокол от заседание на комисия
Протокол Училищен плод и Училищно мляко
Заповед комисия за разглеждане на постъпилите предложения
Заповед Училищен плод и Училищно мляко

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти
Предложение-за-доставка-на-продуктите

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас – 2017/2018 г.
Договор – закуски-2017-2018
Осигуряване на превоз на учениците от I- VII клас – 2017/2018 г.
Договор – транспорт-2017-2018

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас – 2016/2017 г
ДОГОВОР-ЗАКУСКИ
Осигуряване на обяд на децата от подготвителни групи и учениците от І до VIII клас
ДОГОВОР-ТО– 2016/2017 г