Писмо-Заповед за училища 2019-2020 (1)

Заповеди групи и екип

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение № 2 – Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие

Приложение № 4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие