Прием

ПРИЕМ  2023/2024

Заповед план-прием 23-24

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ

за V клас за учебната 2023/2024 г.

Класирани ученици 5. клас 2023-2024

* Уважаеми родители,  класираните ученици в 5. клас са приети и записани за учебната 2023-2024 година.

за  I клас за учебната 2023/2024 г.

 

Zapoved_plan_priem

ПРИЕМ 2021/2022

Класиране на ученици в 5.клас за учебната 2021/2022 година

5 а, б, в клас

5 г клас

5 д клас

5 е клас

Заявление 5 клас НОВО

Подготвителна група “Слънчево цвете” – При нас е лесно и е интересно 🙂