Портфолио на учители

Румяна Тропчева – директор

Диана Драгнева – зам.-директор по УД

Мая Михайлова – главен учител в начален етап

Божана Георгиева – старши учител в ПГ

Антония Христова – старши учител в начален етап

Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап

Теменужка Иванова -старши учител в начален етап

Десислава Иванова-старши учител в начален етап

Галя Колева-старши учител в начален етап

Евилина Ангелова -старши учител в начален етап

Тоня Боева -старши учител в начален етап

Радостина Грозева – старши учител по български език и литература

Йонита Иванова – учител по български език и литература

Галина Димитрова -старши учител по музика

Иванка Брайкова-старши учител по биология и здравно образование

Татяна Димова -старши учител по английски език

Татяна Атанасова-учител в ГЦОУД – 6 клас

Яна Димитрова -старши учител по ИТ

Десислава Димова -Ръководител направление ИКТ

Радостина Йоакимова -старши учител по английски език

Ивелина Енева – учител по английски език начален етап

Атанас Каравелов -старши учител по технологии и предприемачество

Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация

Венета Димитрова – старши учител по БЗО и ЧП

Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт

Теодор Илев -старши учител по физическо възпитание и спорт

Адриана Дангова – в ГЦОУД 6 клас

Спаска Динева -в ГЦОУД 5 клас

Милена Гинкова – старши в ГЦОУД 3 клас

Снежана Ръбина – старши учител  4б клас

Соня Русева – старши учител  4а клас

Валентина Стоянова-в ГЦОУД 2 клас

Ваня Костадинова– учител  3 клас

Димитрина Русева – учител 2г клас

Виктория Атанасова Георгиева – учител в ГЦОУД – 4 клас

Нели Василева – ресурсен учител

Капка Стоянова – логопед

Стойчо Митев – учител по География и икономия

Галина Безова –  учител 1б клас

Диана Панайотова – учител 3в клас

Валя Георгиева – учител в ГЦОУД 2 клас

Йоана Динева – учител в ГЦОУД 4 клас

Портфолио-Кристина Кънева – учител в ГЦОУД – 3 клас

Тодорка Иванова – старши учител математика 5-7 клас

Портфолио на Велина Желева Ганева (ГЦОУД- 1. клас)

Портфолио на Петя Порязова – учител математика