Портфолио на учители

Румяна Тропчева – директор

Десислава Димова -заместник-директор по учебната дейност

Нели Василева – заместник-директор по учебната дейност

Мая Михайлова – главен учител в начален етап

Божана Георгиева – старши учител в ГЗПО

Десислава Каравелова- учител в ГЗПО

Соня Русева – старши учител начален етап, кл. р-л на 1. а клас

Виктория  Георгиева -учител в начален етап, кл. р-л на 1. б клас

Женя Великова- учител в начален етап, кл. р-л на 1. в клас

Христина Благоева- учител в начален етап, кл. р-л на 1. г клас

Галина Безова –  учител начален етап, кл. р-л на 2. б клас

Антония Христова – старши учител в начален етап, кл. р-л на 2. в клас

Теодора Бинева – учител начален етап, кл. р-л на 2. г клас

Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап, кл. р-л на 3. а клас

Теменужка Иванова -старши учител в начален етап, кл. р-л на 3. б клас

Десислава Иванова-старши учител в начален етап, кл. р-л на 3. в клас

Димитрина Русева – учител в начален етап, кл. р-л на 3. г клас

Галя Колева-старши учител в начален етап, кл. р-л на 4. а клас

Евилина Ангелова -старши учител в начален етап, кл. р-л на 4. б клас

Диана Панайотова – учител начален етап, кл. р-л 4. в клас

Ваня Костадинова– учител  начален етап, кл. р-л 4. в клас

Натали Георгиева– учител по БЕЛ

Радостина Грозева – главен учител  в прогимназиален етап

Станка Йовчева- старши учител по  БЕЛ

Йонита Иванова – учител по български език и литература

Адриана Митева – учител по БЕЛ

Петя Порязова – учител математика и КМИТ

Галина Гогуланова– учител по математика 5-7 клас

Янка Гогова- старши учител по математика 5-7 клас

Недка Хаджиева- учител по математика 5-7 клас

Ваня Тенева – учител по физика и астрономия

Тодорка Иванова – старши учител математика 5-7 клас

Мария Вангелова– ст. учител по изобразително изкуство

Виолета Гицова- учител по изобразително изкуство

Галина Димитрова -старши учител по музика

Татяна Димова -старши учител по английски език

Ивелина Енева – учител по английски език начален етап

Радостина Йоакимова -старши учител по английски език

Иванка Брайкова-старши учител по ХООС и ЧП

 Венета Димитрова– старши учител по БЗО и ЧП

Ваня Тенева– старши учител по физика и астрономия

Денница Колева– РИКТ

Яна Димитрова -старши учител по КМИТ

Галина Панайотова- учител по КМИТ

Яна Милева- учител по георгафия и икономика

Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация

Стойчо Митев – учител по география и икономика

Атанас Каравелов -старши учител по технологии и предприемачество

Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт

Теодор Илев -старши учител по физическо възпитание и спорт

Красимир Димитров- учител по физическо възпитание и спорт

Петър Петров- учител по физическо възпитание и спорт

Йоана Динева – учител в ГЦОУД 1 клас

Милена Шевкенова-Вълкова– учител ГЦОУД 1 клас

Диана Иванова – учител ГЦОУД 1 клас

Теодора Пантелеева – учител ГЦОУД – 1 клас

Никол Енчева- учител ГЦОУД 2 клас

Симона Георгиева-учител ГЦОУД 2 клас

Велина Желева Ганева- учител ГЦОУД- 2. клас

Валентина Стоянова-учител в ГЦОУД 3 клас

Валя Георгиева – учител в ГЦОУД 3 клас

Снежана Ръбина – старши учител ГЦОУД 3 клас

Милена Гинкова – старши учител в ГЦОУД 4 клас

Тоня Боева -старши учител ГЦОУД- 4 клас

Кристина Кънева – учител в ГЦОУД – 4 клас

Спаска Динева -учител в ГЦОУД 5 клас

Кристина Танева-Динева – учител в ГЦОУД – 5 клас

Мариана Андреева- учител в ГЦОУД – 5 клас

Татяна Атанасова-старши учител в ГЦОУД – 6 клас

Йорданка Александрова- старши учител в ГЦОУД 6 клас

Борислава Байрактарова– ресурсен учител

Капка Стоянова – логопед

Цанка Вергова- психолог

Красимира Евгениева- педагогически съветник