Портфолио на учители

Румяна Тропчева – директор

Десислава Димова -заместник-директор по учебната дейност

Мая Михайлова – главен учител в начален етап

Божана Георгиева – старши учител в ГЗПО

Антония Христова – старши учител в начален етап

Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап

Теменужка Иванова -старши учител в начален етап

Десислава Иванова-старши учител в начален етап

Галя Колева-старши учител в начален етап

Евилина Ангелова -старши учител в начален етап

Тоня Боева -старши учител в начален етап

Радостина Грозева – главен учител  в прогимназиален етап

Йонита Иванова – учител по български език и литература

Галина Димитрова -старши учител по музика

Иванка Брайкова-старши учител по биология и здравно образование

Татяна Димова -старши учител по английски език

Татяна Атанасова-учител в ГЦОУД – 6 клас

Денница Колева- учител по ИТ

Яна Димитрова -старши учител по ИТ

Галина Панайотова- учител по ИТ

Яна Милева- учител по история и цивилизации

Радостина Йоакимова -старши учител по английски език

Ивелина Енева – учител по английски език начален етап

Атанас Каравелов -старши учител по технологии и предприемачество

Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация

Венета Димитрова – старши учител по БЗО и ЧП

Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт

Теодор Илев -старши учител по физическо възпитание и спорт

Адриана Митева – в ГЦОУД 6 клас

Спаска Динева -в ГЦОУД 5 клас

Милена Гинкова – старши в ГЦОУД 3 клас

Снежана Ръбина – старши учител  4б клас

Соня Русева – старши учител  4а клас

Валентина Стоянова-в ГЦОУД 2 клас

Ваня Костадинова– учител  3г  клас

Димитрина Русева – учител 2г клас

Виктория Атанасова Георгиева – учител в ГЦОУД – 4 клас

Нели Василева – ресурсен учител

Капка Стоянова – логопед

Стойчо Митев – учител по География и икономия

Галина Безова –  учител 1б клас

Диана Панайотова – учител 3в клас

Валя Георгиева – учител в ГЦОУД 2 клас

Йоана Динева – учител в ГЦОУД 4 клас

Кристина Кънева – учител в ГЦОУД – 3 клас

Кристина Танева-Динева – учител в ГЦОУД – 5 клас

Мариана Андреева- учител в ГЦОУД – 5 клас

Пламена Михайлова- учител в ГЦОУД – 3 клас

Тодорка Иванова – старши учител математика 5-7 клас

Велина Желева Ганева (ГЦОУД- 1. клас)

Петя Порязова – учител математика