Румяна Тропчева – директор
Енчо Енчев – заместник-директор учебна дейност -5-7 клас
Диана Драгнева -заместник-директор по учебната дейност – 1-4 клас
Божана Георгиева – старши учител в ПГ
Мая Михайлова – главен учител в начален етап
Стефка Ангелова -старши учител в начален етап
Антония Христова – старши учител в начален етап
Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап
Теменужка Иванова -старши учител в начален етап
Десислава Иванова-старши учител в начален етап
Галя Колева-старши учител в начален етап
Евилина Ангелова -старши учител в начален етап
Тоня Боева -старши учител в начален етап
Радостина Грозева – старши учител по български език и литература
Йонита Иванова – учител по български език и литература
Галина Димитрова -старши учител по музика
Иванка Брайкова-старши учител по биология и здравно образование
Светлана Кънева -старши учител по математика, физика и астрономия
Татяна Димова -старши учител по английски език
Татяна Атанасова-старши учител по български език и литература
Яна Димитрова -старши учител по математика
Димитрина Веселинова-старши учител по математика
Десислава Димова -учител по ИТ
Радостина Йоакимова -старши учител по английски език
Златка Бурлакова -старши учител по английски език
Ивелина Енева – учител по английски език начален етап
Красимира Евгениева -педагогически съветник
Атанас Каравелов -старши учител по технологии и предприемачество
Петя Порязова – учител по технологии и предприемачество
Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация
Венета Димитрова – старши учител по БЗО и ГИ
Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт
Теодор Илев -старши учител по физическо възпитание и спорт
Адриана Дангова – в ГЦОУД 5 клас
Спаска Динева -в ГЦОУД 5 клас
Женя Великова – учител в ЦДО -1 клас
Ренета Кондова – учител  – 1 клас
Милена Гинкова – старши в ГЦОУД 2 клас
Снежана Ръбина – старши в ГЦОУД 2 клас
Соня Русева – старши в ГЦОУД – 3 клас
Жаклин Коцева – в ГЦОУД – 4 клас
Тереза Димитрова -в ГЦОУД 3 клас
Валентина Стоянова-в ГЦОУД 2 клас
Ваня Костадинова– учител  1 клас
Стефана Петрова– учител в ГЦОУД – 1 клас
Димитрина Русева – в ГЦОУД – 1 клас
Виктория Атанасова Георгиева – учител в ГЦОУД – 2 клас
Йорданка Александрова – старши учител в ЦДО 6 клас
Стефан Качаков – старши учител по изобразително изкуство
Нели Василева – ресурсен учител
Капка Стоянова – логопед