Преподаватели

Румяна Тропчева – Директор
Енчо Енчев – заместник-директор учебна дейност – 5-8 клас
Диана Драгнева – заместник-директор по учебната дейност – 1-4 клас
Божана Георгиева – старши учител в ПГ
Мая Михайлова – главен учител в начален етап
Стефка Ангелова -старши учител в начален етап
Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап
Теменужка Иванова -старши учител в начален етап
Десислава Иванова-старши учител в начален етап
Галя Колева -старши учител в начален етап
Евилина Ангелова -старши учител в начален етап
Елена Тодорова -старши учител в начален етап
Тоня Боева-старши учител в начален етап
Станка Йовчева -старши учител по български език и литература
Радостина Грозева – старши учител по български език и литература
Галина Димитрова -старши учител по музика
Иванка Брайкова -старши учител по биология и здравно образование
Радост Йоакимова -старши учител по английски език
Татяна Атанасова-старши учител по български език и литература
Пенка Янева -старши учител по математика
Светлана Кънева -старши учител по математика, физика и астрономия
Златка Бурлакова -старши учител по английски език
Красимира Евгениева -педагогически съветник
Атанас Каравелов -старши учител по технологии и домашен бит и икономика
Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация
Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт
Мария Петрова – старши учител в ЦДО 5-6 клас
Милена Гинкова – старши учител ЦДО 1 клас
Снежана Ръбина – старши учител в ЦДО 1 клас
Антония Христова – старши учител в ЦДО – 2 клас
Йорданка Александрова – старши учител в ЦДО 4 клас
Стефан Качаков – старши учител по изобразително изкуство
Нели Василева – ресурсен учител
Капка Стоянова – логопед