Портфолио на учители

Румяна Тропчева – директор

Диана Драгнева -заместник-директор по учебната дейност – 1-4 клас

Енчо Енчев – заместник-директор учебна дейност -5-7 клас

Мая Михайлова – главен учител в начален етап

Божана Георгиева – старши учител в ПГ

Стефка Ангелова -старши учител в начален е

Антония Христова – старши учител в начален етап

Йорданка Йорданова -старши учител в начален етап

Теменужка Иванова -старши учител в начален етап

Десислава Иванова-старши учител в начален етап

Галя Колева-старши учител в начален етап

Евилина Ангелова -старши учител в начален етап

Тоня Боева -старши учител в начален етап

Радостина Грозева – старши учител по български език и литература

Йонита Иванова – учител по български език и литература

Галина Димитрова -старши учител по музика

Иванка Брайкова-старши учител по биология и здравно образование

Татяна Димова -старши учител по английски език

Татяна Атанасова-старши учител по български език и литература

Яна Димитрова -старши учител по математика

Димитрина Веселинова-старши учител по математика

Десислава Димова -старши учител по ИТ

Радостина Йоакимова -старши учител по английски език

Златка Бурлакова -старши учител по английски език

Ивелина Енева – учител по английски език начален етап

Атанас Каравелов -старши учител по технологии и предприемачество

Петя Порязова – учител по технологии и предприемачество

Милена Колева – -старши учител по история и цивилизация

Венета Димитрова – старши учител по БЗО и ГИ

Невена Ковачева -старши учител по физическо възпитание и спорт

Теодор Илев -старши учител по физическо възпитание и спорт

Адриана Дангова – в ГЦОУД 5 клас

Спаска Динева -в ГЦОУД 5 клас

Женя Великова – учител в ЦДО -1 клас

Ренета Кондова – учител  – 1 клас

Милена Гинкова – старши в ГЦОУД 2 клас

Снежана Ръбина – старши в ГЦОУД 2 клас

Соня Русева – старши в ГЦОУД – 3 клас

Жаклин Коцева – в ГЦОУД – 4 клас

Тереза Димитрова -в ГЦОУД 3 клас

Валентина Стоянова-в ГЦОУД 2 клас

Ваня Костадинова– учител  1 клас

Стефана Петрова– учител в ГЦОУД – 1 клас

Димитрина Русева – в ГЦОУД – 1 клас

Виктория Атанасова Георгиева – учител в ГЦОУД – 2 клас

Йорданка Александрова – старши учител в ЦДО 6 клас

Стефан Качаков – старши учител по изобразително изкуство

Нели Василева – ресурсен учител

Капка Стоянова – логопед

Стойчо Митев – учител по География и икономия

Галина Безова –  учител в ГЦОУД – 3 клас

Диана Панайотова – учител 1в клас

Валя Георгиева – учител в ГЦОУД 1 клас

Йоана Динева – учител в ГЦОУД 3 клас

Кристина Кънева – учител в ГЦОУД

Тодорка Иванова – старши учител математика 5-7 клас