Политика за поверителност

Защита на личните данни

I.Обща информация
От 25 май 2018г. влизе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
Сайт ou-petrini.com отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено електронни данни, доколкото са необходими за предоставянето на извършваните услуги. Ведно с това ги пази отговорно и законосъобразно.
II. Информация за училището:
Наименованиe: ОУ “Николай Петрини” – гр. Ямбол
ЕИК/БУЛСТАТ :000965474
Седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. Битоля 35
E-mail: admin@ou-petrini.com Телефон.: 046665349
Политика за бисквитките
ОУ “Николай Петрини” – гр. Ямбол
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
Минко Янков Георгиев
ЗА КОНТАКТ:
0899805896
Бисквитки
Този документ съдържа политиката на ОУ “Николай Петрини” при използване на бисквитки в уеб страницата www.ou-petrini.com и прилежащите й под страници.
Бисквитките („cookies“) са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате някои web страници.
Бисквитката е малък файл, който изисква разрешение да бъде поставен на твърдия диск на компютъра ви. След като сте съгласни, файлът се добавя и „бисквитката“ ви помага да анализирате уеб трафика или да ви уведомим, когато посещавате конкретен сайт. „Бисквитките“ позволяват на уеб приложенията да отговарят на вас като на отделни хора. Уеб приложението може да приспособи своите операции към вашите нужди, харесвания и неприязън, като събира и помни информация за Вашите предпочитания.
Страницата на www.soukresna.com използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и да предостави персонализирани, точни и надеждни услуги на потребителите.
Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия web браузър, но това може да повлияе негативно на функционалността на тази страница.
Тази страница използва няколко категории постоянни бисквитки („persistent cookies“). Всички бисквитки се генерират и използват от страна на www.soukresna.com („first-party cookies“), с изключение на бисквитки за статистически цели на Google („third-party cookies“).
Функционални бисквитки
Фунционалните бисквитки ни позволяват да предложим допълнителни възможности за употреба на този web сайт.
Съдържат техническа, неперсонифицираща информация за устройството за достъп, което използвате (вид и версия на браузъра, операционната система, размерите на прозореца, резолюцията на дисплея, поддържаните технологии и др.). Тази информация ни позволява да визуализираме качествено и адаптивно съдържанието на тази страница.
Информацията, получена от функционалните бисквитки, не се споделя с трети лица.
Статистически/Проследяващи бисквитки
Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате в този web сайт. Информацията, която съхраняваме, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да предложим по-добри услуги и продукти на нашата аудитория, както и по-релевантна информация по време на Вашето използване на тази страница.
Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонализиращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.
Условия за ползване
Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на ОУ “Николай Петрини”.
Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.
Използваме „бисквитки на дневника“, за да идентифицираме кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уеб страници и да подобрим нашия уебсайт, за да го приспособим към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата.
Като цяло, „бисквитките“ ни помагат да Ви предоставим по-добър уебсайт, като ни позволи да наблюдаваме кои страници смятате за полезни и кои не. „Бисквитката“ ни по никакъв начин не ни дава достъп до компютъра ни или информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас.
Можете да изберете да приемате или да отказвате „бисквитките“. Повечето уеб браузъри автоматично приемат „бисквитки“, но обикновено можете да промените настройката на браузъра си, за да откажете „бисквитките“, ако предпочитате. Това може да ви попречи да се възползвате максимално от уебсайта.
Ако не искате да получавате „бисквитки“, можете да промените браузъра си така, че да ви известява, когато се изпращат „бисквитки“, или можете да откажете всички „бисквитки“. Можете също така да изтриете „бисквитките“, които вече са зададени.
Ако искате да ограничите или блокирате „бисквитките“ на уеб браузъра, които са зададени на вашето устройство, можете да направите това чрез настройките на браузъра си; функцията Помощ в браузъра ви трябва да ви каже как. Друга възможност е да посетите www.aboutcookies.org , която съдържа изчерпателна информация как да направите това на голямо разнообразие от настолни браузъри.
Понастоящем прилагаме политика на „мълчалив отказ” което означава, че приемате, че не сте доволни от използването на „бисквитки“. Ако желаете да включите бисквитките, трябва да изберете бутон „Приеми бисквитките“, след като сте посетили сайта.
„Бисквитки“ на сайта на ОУ “Николай Петрини”.
Бисквитки за сесии – Използваме сесийна „бисквитка“, за да запомним, че сте влезли в сайта. Можете да научите повече за сесиите „бисквитки“ и за какво се използват за тях на http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html
Пазим информацията от бисквитките 1 месец.
Политика на поверителност
Политика на поверителност
АДМИНИСТРАТОР:Румяна Филипова Тропчева
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
Минко Янков Георгиев
ЗА КОНТАКТ:
0899805896
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
съгласно Общ регламент за защита на данните
Нашият ангажимент:
ОУ “Николай Петрини”, наричано по-долу училището се ангажира със защитата на всички лични и чувствителни данни, за които носи отговорност като администратор на данни и обработката на такива данни в съответствие с принципите за защита на данните и Общ регламент за защита на данните.
Промените в законодателството за защита на данните, съгласно Общ регламент за защита на данните (GDPR 25 май 2018) се наблюдават и изпълняват, за да бъдат спазени всички изисквания.
Правни основания за обработката на данните:
а) Съгласие: членовете на персонала / учениците / родителите дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена цел.
б) Договор: обработката е необходима за наемане на служителя.
в) Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания.
Длъжностно лице по защита на данните е:
Минко Янков Георгиев
Членовете на персонала, отговарящи за защитата на данните, са училищни администратори.
Въпреки това целият персонал трябва да третира поверително цялата информация за учениците и да следва правилата, както е посочено в този документ.
Училището се ангажира също така да гарантира, че персоналът му е наясно със защитата на данните, политиките, правните изисквания и му се предоставя подходящо обучение
Изискванията на тази политика са задължителни за целия персонал, нает от училището и всяка трета страна, която е сключила договор за предоставяне на услуги в рамките на училището.
Уведомления:
Дейностите ни за обработка на данни и ДЛЗД ще бъдат регистрирани в Комисията за защита на личните данни, както се изисква от признат администратор на данни. Нарушенията на лични или чувствителни данни се съобщават в рамките на 72 часа на заинтересованите лица и КЗЛД.
Лични и чувствителни данни:
Всички данни , събирани от училището се идентифицират като лични, чувствителни или и двете, за да се гарантира, че се борави в съответствие със законовите изисквания и че достъпът до тях се осъществява без да се нарушават правата на лицата, за които се отнася.
Определенията за лични и чувствителни данни са тези, които са публикувани в Общият регламент за защита на данни (ОРЗД).
За всички обработвани данни се прилагат принципите на ОРЗД:
• да гарантира, че данните се обработват справедливо и законно
• обработват се данни само за ограничени цели
• гарантира се, че всички обработени данни са адекватни, уместни и не прекомерни
• гарантира се, че обработените данни са точни
• не се съхраняват данните по-дълго от необходимото
• обработват се данните в съответствие с правата на субекта на данните
• гарантира се, че данните са защитени
• гарантира се, че данните не се прехвърлят на други държави, без да са адекватно
защитени
Честна обработка / Поверителност:
Ще бъдем прозрачни относно планираната обработка на данните и ще споделяме
тези намерения чрез уведомяване на персонала, родителите и учениците преди обработката на данните на физическите лица.
Уведомленията трябва да бъдат в съответствие с насоките на ОРЗД и, когато е уместно, да бъдат написани във форма, разбираема от онези, дефинирани като „деца“ в рамките на
законодателство.
Възможно е да има обстоятелства, при които от училището се изисква на законово основание или от обществен интерес да се предава информация на външни органи, например местните власти или отдела по здравеопазване. Тези органи са в синхрон с ОРЗД и имат свои собствени политики, свързани с защита на всички данни, които получават или събират.
Намерението да споделяме данни, свързани с физически лица, на организация извън нашата, учебното заведение трябва да бъде ясно определено в уведомленията. Данните ще бъдат споделяни с външни лица при обстоятелства, при които това е законно изискване за предоставяне на такава информация. Всяко предложено изменение на обработката на данните на физическите лица трябва да бъде предварително съобщено на тях.
При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
• биха причинили сериозна вреда на детето или на физическото лице или на друг, на техните психическо здраве или състояние
• биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба с деца или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
• биха били записани от ученика на изпит
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
• биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице
Права на субектите на данни:
Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Защита на данните:
За да се осигури защита на всички обработвани данни и да се обосноват решенията за обработка на дейностите, ще извършим оценка на свързаните с тях рискове на планираната обработка и също така въздействието върху личната неприкосновеност на личността при задържане на данните, свързани с тях.
Оценките на въздействието се извършват в съответствие с указанията, които се дават от КЗЛД и други компетентни органи. Сигурност на данните ще бъде постигната чрез прилагане на пропорционални физически и технически мерки. Ангажираният персонал отговаря за ефективността на осъществените проверки и отчитането на тяхното изпълнение. Разпоредбите за сигурност на всяка организация, с която се споделят данните, се разглеждат и, когато се изисква, тези организации предоставят доказателства за компетентността по отношение на сигурността на споделените данни.
Право на достъп до данни:
Всички лица, чиито данни се съхраняват от нас, имат законно право да искат достъп до такива данни или информация за това, което се съхранява за тях.
Ние ще отговорим на такива молби в рамките на 30 дни и те трябва да бъдат изпратени в писмен вид.
Персоналните данни за учениците няма да бъдат разкривани на трети лица без съгласието на родителя на детето, освен ако това е задължително по закон или е в най-добрия интерес на детето. Данните могат да бъдат разкривани на следните трети страни без съгласието:
Други училища – ако един ученик се прехвърля от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кресна в друго училище, академичните записи и други данни, свързани със здравето и състоянието му могат да бъдат препратени в новото училище.
Изпитни органи -това може да бъде за целите на регистрацията, за да позволи на учениците в нашето училище да извършват мероприятия, определени от външни изпитни органи.
По силата на здравното законодателство, училището може да предаде информация за здравето на децата в училището, за да наблюдава и избягва разпространението на заразни болести в интерес на общественото здраве.
Полиция и съдилища – в случай, когато се извършва наказателно разследване, да предават информация на полицията за подпомагане на тяхното разследване.
Социални работници и агенции – за да защитим или поддържаме благосъстоянието на нашите ученици и в случаи на злоупотреба с деца, може да се наложи да предадем лични данни на социални работници или агенции .
Образователни органи – за училищата може да се изисква да предават данни, за да помогнат на правителството да следи националната образователна система и да прилага закони, свързани с обучението.
Минимални срокове на съхранение:
Когато личните данни повече не се изискват за първоначалната им цел, обработката е спряна и всички лични данни се изтриват от училището, включително всички данни, съхранявани от обработващите данни.
Фотографии и видео:
Изображения на персонал и ученици могат да бъдат заснемани в подходящо време и като част от образователни дейности за използване само в училище.
Родители / ученици / служители, и училището не трябва да използват такива изображения за публикуване или комуникация с външни източници. Политиката на училището е, че външните лица (включително родителите) не могат да заснемат изображения на персонал или ученици по време на такива дейности без предварително съгласие.
Локация на информация и данни:
Данните от хартиен носител, записите и личната информация трябва да се съхраняват извън обхвата на зрението и в заключен шкаф.
Така ще бъдат съхранени и медицинските данни при училищния медицински служител. Чувствителната или лична информация и данни не трябва да бъдат изнасяни от училището, но училището признава, че някои служители може да се наложи да транспортират базата данни между училището и дома си, за да получат достъп до него за работа вечер в събота и неделя. Това може да се приложи и в случаите, когато персоналът има срещи извън офиса, или посещения в училище с ученици.
Следващите насоки са налични за персонала, за да се намали риска от компрометиране на личните данни:
Не трябва да се вземат копия от данни или лична информация на хартиен носител. Ако те са неправилно съхранени, те са лесно достъпни. Ако все пак се наложи да се вземе хартиено копие на данни извън училищния обект, информацията не трябва да се вижда на обществени места или да се оставя без наблюдение при каквито и да било обстоятелства.
Излишните копия от хартия, съдържащи чувствителна информация или такива файлове на учениците трябва да бъдат унищожени. Това важи и за ръкописни бележки, ако бележките се отнасят за друг член на персонала или ученик по име.
Трябва да се внимава да не останат разпечатки на лични или чувствителни данни в тави на принтер или фотокопирни машини
Ако информацията се разглежда на компютър, персоналът трябва да се увери, че прозорците и документите са правилно затворени, преди да напуснат компютъра. Чувствителната информация не трябва да се разглежда на публични компютри.
Ако е необходимо да се транспортират данни извън училището, тя трябва да бъде заредена на USB памет. Данните не трябва да се прехвърлят от този стик върху домашни или обществени компютри. Работата трябва да се редактира от USB и да се записва само в USB.
USB паметта, която персоналът използва, трябва да бъде защитена с парола. Тези указания са ясно съобщени на целия персонал на училището и всеки, който умишлено е нарушил това поведение, ще бъде санкциониран в съответствие със законовите изисквания и зона с повишен риск. Всички данни, съхранени под всякаква форма на медии (хартия, лента, електронни) се унищожават на място и подлежат на обезвреждане от инструменти с доказана компетентност. Всички данни се унищожават до съгласувани нива, отговарящи на признатите национални стандарти, с потвърждение при приключване на процеса на унищожаване.

Facebook

НИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Електронен дневник

Образователен сайт „Уча.се“