КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Тема:Обучение на тема: Училище в облака: въведение

Място на провеждане: ОУ “Николай Петрини: – Ямбол

Период на провеждане: 18-19.06.2022 г.

Начален и краен час: 10.00 – 16.00 часа

Обучителна организация: Център за творческо обучение

Брой участници: 22 педагогически специалисти