КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Тема:Обучение на тема: Екипна ефективност

Място на провеждане: ОУ “Николай Петрини: – Ямбол

Период на провеждане: 06-08.06.2023 г.

Начален и краен час: 09.00 – 18.00 часа

Обучителна организация: Лектор Танковски

Брой участници: 59 педагогически специалисти