КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Тема:Обучение на тема: Емоционална интелигентност за управление на взаимоотношенията в класа

Място на провеждане: ОУ “Николай Петрини: – Ямбол

Период на провеждане: 06-08.10.2023 г.

Начален и краен час: 09.00 – 18.00 часа

Обучителна организация: Лектор Танковски

Брой участници: 62 педагогически специалисти