Иновации

От 2019/2020 учебна година ОУ “Николай Петрини” е иновативно училище. Иновацията е предвидена за реализиране за 4 години. През първата година бяха включени 3 паралелки с изучаване във факултативни учебни часове:

1в клас – дигитална математика

1г клас – дигитална работилница

3а клас – визуален графичен дизайн

Иновацията по отношение на нови учебни програми с ново учебно съдържание.

През 2020/2021 учебна година беше разширена иновацията с още 2 паралелки – 1а и 1г клас.

През 2022/2023 учебна година иновацията се разшири с още 4 паралелки е 1. клас, поради големия интерес на родители и ученици.

1. Обучението по „Дигитална математика” се извършва чрез Иновативно съдържание – а именно, образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат децата в материята. Чрез прилагането на  тези методи в часовете по дигитална математика се формират умения за внимание,  концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците.

Ще използваме съвременна, интерактивна платформа за обучение по математика https://matematika.programiram.com/, с тематично под направление математическо моделиране. Идеята ни е много добра, защото ще подготви учениците косвено и за дисциплината “компютърно моделиране”, тъй като Дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал, спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала, като намалява до минимум нивото на раздразнение или изгубване на интерес, или отпадане от учебен процес.

Учениците ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. В хода на проекта ще решават математически задачи, като използват компютър. Системата е под формата на обучителни игри, които задържат интереса на малките ученици. Разполага със забавни и любими герои, които им помагат да мислят в креативна насока. Разполага с иновативни мотивационни инструменти като красиви електронни значки, игрови предизвикателства и задачи, и системни рекорди и сертификати. При успех, учениците ще могат да споделят своите постижения и в социална мрежа и така да популяризират по-лесно училищните успехи. В последната година от своето обучение, учениците ще работят по ученически проект, което ще затвърди техните знания, умения и самочувствие.

Резултатите ще се измерят с анкети, и с обществени прояви, демонстриране на новите знания и умения на участниците, резултатите от НВО, участия в състезания.

2. “Инерактивен графичн дизайн”. Ще използваме система за обучение https://design.programiram.com/, която сама по себе си е иновативна и предлага:

– обучения под формата на образователни игри по интерактивен графичен дизайн за по-малките ученици. Упражненията тренират децата за придобиване на комплект от знания и умения в областта на векторния графичен дизайн, но които допринасят за придобиване и на други видове компетентности.

– системата е адаптивна – адаптира се към индивидуалните особености на всеки учащ: според нивото на знания и умения на всеки, му предлага съответстващо ниво на сложност на упражненията и задачите. Дава им възможност за самооценка и самоподобрение. Това премахва стреса и раздразнението у учащите, както и повишава тяхното самочувствие.

Интерактивната и адаптираща се платформа за дизайн поражда у учениците и учителите ново мислене, сменя се обичайната социална и учебна среда с нова, по-непривична обстановка за обучение в непринудена атмосфера, в която учениците се чувстват свободни, и желаят да експериментират.

Новите методи за преподаване, които ще започнат да се ползват, са:

–  Методът “учене чрез правене”, който навлиза все повече в училищните среди. Планираме да използваме онлайн платформата на design.programiram.com. Методът “учене чрез правене” стимулира самостоятелност и творчеството.

– Система за повишаване мотивацията на учащите: системата предлага електронни баджове – могат да се споделят в социална мрежа, което насърчава учениците; лични рекорди, скоростен лост, сертификат.