Документи/Бюджет

ДОКУМЕНТИ 2021/2022

БЮДЖЕТ 2022

Отчет СЕС II-ро тримесечие 2022

ОтчетII-ро тримесечие 2022

Отчет СЕС I-во тримесечие 2022

Отчет I-во тримесечие 2022 г.

Oтчет на 4-то тримесечие 2021

Oтчет 3-то тримесечие 2021

Етичен кодекс

Правилник за дейността

Стратегия за развитие

Училищен учебен план 21-22

Годишен план за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Програма превенция на ранното напускане от училище

Форми на обучение

Свободни места

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

отчет 2-ро тримесечие 2021 г

Отчет I-во тримесечие 2021 г.

Баланс на бюджета за 2021

План_БДП

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Стратегия – 2021-2024

Училищен учебен план 2020-2021

Годишен план за дейността на училището

ГРАФИК ОЕСР

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на уч-ще

План за квалификационната дейност 2020-2021

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Система за оценяване 1-3 клас

СВОБОДНИ МЕСТА

Бюджет 2020

Отеч I-во тримесечие 2020 г.

Отеч II-во тримесечие 2020 г.

Отчет III-то тримесечие на 2020 г

Отчет IV -то тримесечие на 2020

Бюджет към 31.12.2019 г.

Баланс на бюджет за 2019

Информация за изпълнение на делегиран бюджет 2018

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности

Бюджет 2018

Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 г

Бюджет2017

Информация-изпълнение на делегирания бюджет 2016

Бюджет 2016

Етичен кодекс на общността-2016-2017

Училищна програма-ЦДО-2016-2017

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището -2016-2020