Документи/Бюджет

Бюджет 2024

Отчет IV-то  тримесичие 2023

Отчет СЕС IV-то тримесичие 2023

БЮДЖЕТ 2023

Училищен правилник за дейността на ОУ”Н. Петрини” за учебната 2023-2024 година

Годишен план за дейността  на ОУ”Н. Петрини” за учебната 23-24 година

Стратегия на ОУ”Н. Петрини” за развитие

Процедура жалби

Етичен кодекс 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранно напускане на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищен учебен план 1.-4. клас за учебната 2023-2024

Училищен учебен план 5.-7. клас за учебната 2023-2024

График олимпиади и състезания

Свободни места към 13.10.2023 г. за учениците от I-VII клас НЯМА.

Отчет I тримесичие 2023

СЕС I тримесичие 2023

Отчет 4-то тримесичие 22

СЕС 4-то тримесичие 22

Отчет III-то тримесечие 2022

Отчет СЕС III-то тримесечие 2022

Училищен правилник

Годишен план за дейността

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия

УУП 1-4 клас

УУП 5-7 клас

График олимпиади и състезания

Свободни места към 12.02.2024 г. за учениците от I-VII клас НЯМА.