ДОКУМЕНТИ 2020/2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Стратегия – 2021-2024

Училищен учебен план 2020-2021

Годишен план за дейността на училището

ГРАФИК ОЕСР

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на уч-ще

План за квалификационната дейност

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИ

Система за оценяване 1-3 клас

СВОБОДНИ МЕСТА

Бюджет 2020

Отеч I-во тримесечие 2020 г.

Отеч II-во тримесечие 2020 г.

Отчет III-то тримесечие на 2020 г

.Отчет IV -то тримесечие на 2020

Бюджет към 31.12.2019 г.

Баланс на бюджет за 2019
Информация за изпълнение на делегиран бюджет 2018
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности
Бюджет 2018
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 г
Бюджет2017
Информация-изпълнение на делегирания бюджет 2016
Бюджет 2016
Етичен кодекс на общността-2016-2017
Училищна програма-ЦДО-2016-2017
Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие на училището -2016-2020