Графици

ГРАФИЦИ 2020/2021 г.

II срок

График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

публикуваме на Вашето внимание Графиците за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл., утвърдени със заповед на директора на училището.

Убедени сме, че ще се възползвате от предоставените възможности за консултации и допълнителна работа по изготвените от преподавателите проекти, теми и задачи, и че с общи усилия и труд констатираните по време на обучението в електронна среда пропуски и затруднения ще бъдат преодолени и наваксани.

Приложение № 1  График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 01 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл. за учениците от начален етап.
Приложение № 2  График за провеждане на компенсиращи мерки (допълнителна работа за преодоляване на пропуски и за упражнения; за ангажиране и мотивация на учениците чрез включване в творчески дейности и за екипни проекти) в периода от 15 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. вкл. за учениците от прогимназиален етап.

График класни и контролни работи 2 срок

График консултации 2 срок

График приемен ден 2 срок

I срок
График_консултации 

ГРАФИК_приемен ден 

ГРАФИЦИ 2019/2020 учебна година
II срок

График класни и контролни работи 2 срок
I срок
19-20-1 График за класни и контролни работа (1)

График за екскурзии (1)

График за консултиране на родители

график_консултации (1)

ГРАФИЦИ 2018/2019 учебна година

График класни и контролни 2. срок

График консултации 2. срок

График приемен ден 2. срок

График спортни дейности – I срок

График класни и контролни – I срок

График консултации – I срок

ГРАФИЦИ 2017/2018 учебна година

График СФО юнска сесия

График класни и контролни 2 срок

график-консултации-2 срок

график-консултации-ЦДО-2 срок

график-спортни дейности-2 срок

График СФО 2017-2018 – ЯНУАРСКА СЕСИЯ

график класни и контролни

график консултации

Графици 2016/2017 г.

График класни и контролни 2срок

График консултации 2срок

График приемен ден 2срок

График – приемен ден
График-консултации
График – класни и контролни работи – 1 срок
Графици – самостоятелна форма на обучение за 2016/2017 г.