Галерия

2017/2018 учебна година


 

НАГРАДИТЕ НА ОУ “НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ”

по случай патронния празник на училището 4.12.2015 г.