Обществен съвет

покана_ос септември 2019
покана_ос юни 2019

ПОКАНА
Покана_ОС-април

ПРОТОКОЛИ 2018/2019

Протокол 4
Протокол 3
Протокол 2
Протокол 1

ПРОТОКОЛИ 2017/2018
1 Покана за среща -чл. на ОС
Протокол 1
2 Покана за среща -чл. на ОС
Протокол 2
3 Покана за среща -чл. на ОС
Протокол 3
4 Покана_ос-март2018
Протокол 4
Протокол 5

ПРОТОКОЛИ 2016/2017

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5

покана_ос
ПОКАНА_ОС
Покана
Протокол – събрание на родители
Обществен съвет – заповед

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ “НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ” – ЯМБОЛ

1. Таня Ангелова – председател
2. Димитър Йоакимов – секретар
3. Стефка Подикова – член
4. Христо Христов – член
5. Петър Чакъров – член, представител на Община Ямбол