Указания за седмокласниците

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ОБЩИ УСЛОВИЯ: Класирането се извършва в три етапа; Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и…