ПОКАНА – Обществен съвет

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ” ЯМБОЛ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В качеството ми на председател на Обществения съвет към ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол, Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 27.07.2018 година от 12:00 часа в сградата на…