Профил на купувача

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас
ДОГОВОР-ЗАКУСКИ
Осигуряване на обяд на децата от подготвителни групи и учениците от І до VIII клас
ДОГОВОР-ТО