Профил на купувача

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас – 2017/2018 г.
Договор – закуски-2017-2018
Осигуряване на превоз на учениците от I- VII клас – 2017/2018 г.
Договор – транспорт-2017-2018

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас – 2016/2017 г
ДОГОВОР-ЗАКУСКИ
Осигуряване на обяд на децата от подготвителни групи и учениците от І до VIII клас
ДОГОВОР-ТО– 2016/2017 г