Обществен съвет

ПРОТОКОЛИ 2017/2018 г
Протокол 1

Протокол 2

ПРОТОКОЛИ 2016/2017
Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

покана_ос
ПОКАНА_ОС
Покана
Протокол – събрание на родители
Обществен съвет – заповед

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ “НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ” – ЯМБОЛ

1. Таня Ангелова – председател
2. Димитър Йоакимов – секретар
3. Радка Йовчева – член
4. Христо Христов – член
5. Диана Йорданова – член, представител на Община Ямбол